Clicky

20 inmuebles en CALLE PARE BARTOMEU POU, 9, Palma de Mallorca - Baleares - Catastro

CALLE PARE BARTOMEU POU, 9, 07003, PALMA

20 inmuebles en CALLE PARE BARTOMEU POU, 9, Palma de Mallorca - Baleares
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
01 01 138 5,25

0115623DD7801E0003WW

01 02 113 5,25

0115623DD7801E0004EE

02 01 112 5,00

0115623DD7801E0005RR

02 02 112 5,00

0115623DD7801E0006TT

03 01 107 4,80

0115623DD7801E0007YY

03 02 118 5,25

0115623DD7801E0008UU

04 01 112 5,00

0115623DD7801E0009II

04 02 112 5,00

0115623DD7801E0010YY

05 01 112 5,00

0115623DD7801E0011UU

05 02 112 5,00

0115623DD7801E0012II

06 01 112 5,00

0115623DD7801E0013OO

06 02 112 5,00

0115623DD7801E0014PP

07 01 112 5,00

0115623DD7801E0015AA

07 02 112 5,00

0115623DD7801E0016SS

AT 186 8,00

0115623DD7801E0017DD

BJ 65 5,00

0115623DD7801E0001MM

BJ 217 9,00

0115623DD7801E0002QQ

SA 01 76 3,50

0115623DD7801E0018FF

SA 02 74 3,50

0115623DD7801E0019GG

SA 03 16 0,50

0115623DD7801E0020DD

Otros números en CALLE PARE BARTOMEU POU de PALMA
9
Datos del edificio en CALLE PARE BARTOMEU POU, 9, 07003, PALMA
  • Construido en año 1972
  • Edificio de 7 planta/s y 0 bajo suelo
  • 2 vecinos por planta
  • Superficie parcela 316 m2
  • Total construido 2.246 m2
Fincas cercanas