Clicky

19 inmuebles en CALLE TOMAS FORTEZA, 25, Palma de Mallorca - Baleares - Catastro

CALLE TOMAS FORTEZA, 25, 07006, PALMA

19 inmuebles en CALLE TOMAS FORTEZA, 25, Palma de Mallorca - Baleares
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
01 01 93 4.70

0802607DD7800B0007JI

01 02 84 3.89

0802607DD7800B0006HU

01 03 89 4.70

0802607DD7800B0005GY

02 01 97 4.17

0802607DD7800B0010JI

02 02 98 3.29

0802607DD7800B0009LP

02 03 98 4.44

0802607DD7800B0008KO

03 01 97 4.17

0802607DD7800B0013BA

03 02 98 3.29

0802607DD7800B0012LP

03 03 98 4.44

0802607DD7800B0011KO

04 01 97 4.17

0802607DD7800B0016MF

04 02 98 3.89

0802607DD7800B0015XD

04 03 98 4.44

0802607DD7800B0014ZS

05 01 97 4.17

0802607DD7800B0019EJ

05 02 98 3.89

0802607DD7800B0018WH

05 03 98 4.44

0802607DD7800B0017QG

-1 323 8.67

0802607DD7800B0001AW

BJ 82 8.43

0802607DD7800B0003DR

BJ 92 9.93

0802607DD7800B0002SE

BJ 89 9.68

0802607DD7800B0004FT

Otros números en CALLE TOMAS FORTEZA de PALMA
25
Datos del edificio en CALLE TOMAS FORTEZA, 25, 07006, PALMA
  • Construido en año 1969
  • Edificio de 5 planta/s y 1 bajo suelo
  • 3 vecinos por planta
  • Superficie parcela 309 m2
  • Total construido 2,031 m2
Fincas cercanas