Clicky

17 inmuebles en CALLE VILANOVA, 2, Palma de Mallorca - Baleares - Catastro

CALLE VILANOVA, 2, 07002, PALMA

17 inmuebles en CALLE VILANOVA, 2, Palma de Mallorca - Baleares
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
01 198 100,00

0205704DD7800E0004IO

02 A 56 100,00

0205704DD7800E0005OP

02 B 72 100,00

0205704DD7800E0006PA

02 C 70 100,00

0205704DD7800E0007AS

03 A 56 100,00

0205704DD7800E0008SD

03 B 72 100,00

0205704DD7800E0009DF

03 C 70 100,00

0205704DD7800E0010AS

04 A 113 100,00

0205704DD7800E0011SD

04 B 85 100,00

0205704DD7800E0012DF

05 A 92 100,00

0205704DD7800E0013FG

05 B 72 100,00

0205704DD7800E0014GH

06 139 100,00

0205704DD7800E0015HJ

AT 82 100,00

0205704DD7800E0016JK

BJ DR 182 100,00

0205704DD7800E0002YU

BJ IZ 172 100,00

0205704DD7800E0001TY

ET 96 100,00

0205704DD7800E0003UI

ET A 102 100,00

0205704DD7800E0017KL

Otros números en CALLE VILANOVA de PALMA
2
Datos del edificio en CALLE VILANOVA, 2, 07002, PALMA
  • Construido en año 1950
  • Edificio de 6 planta/s y 0 bajo suelo
  • 4 vecinos por planta
  • Superficie parcela 192 m2
  • Total construido 1.740 m2
Fincas cercanas