Clicky

4 inmuebles en CALLE SON MUNTANER, 69, Palma de Mallorca - Baleares - Catastro

CALLE SON MUNTANER, 69, 07013, PALMA

4 inmuebles en CALLE SON MUNTANER, 69, Palma de Mallorca - Baleares
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
01 01 161 1,68

7524102DD6872D0053JG

01 02 145 1,66

7524102DD6872D0052HF

BJ 01 140 1,68

7524102DD6872D0023LJ

BJ 02 169 1,66

7524102DD6872D0022KH

Otros números en CALLE SON MUNTANER de PALMA
69